• Slide
 
-Keşif Gezisi
-Röleve çizilmesi
-Karot Beton Numune Alınması ve Laboratuvara Götürülmesi
-Karotla Numune Alınan Yapı Elemanının Yüksek Dayanımlı Harçlarla Tamir Edilmesi
-Yapı Elemanlarının Donatı Durumlarını incelemek adına Röntgen cihazıyla Donatı Tespiti Yapılması
-Yapının uygun bir yerinden Zemin Etüd Numuneleri alınması
-Yapının uygun bir yerinden kazı yapılarak Temel Sisteminin incelenmesi
-Laboratuvar sonuçları işlenerek Mühendislik Hesapları yapılması
-Raporlama
 

bilgi@depremperformans.com adresine mail atın.